Wszelkie prawa zastrzeżone

Łącząc się z tą witryną, uzyskujesz dostęp do treści chronionych prawem, w szczególności przepisami kodeksu własności intelektualnej.

Wydawca zezwala na wyłącznie osobiste wykorzystanie danych, informacji lub treści, do których masz dostęp, ograniczone do tymczasowego przechowywania na komputerze w celu wyświetlenia na jednym ekranie i powielenia, w jednej kopii, do kopii zapasowej lub wydrukowania na papierze.

Każde inne użycie podlega naszej uprzedniej wyraźnej autoryzacji.

W konsekwencji, każde użycie inne niż konsultacja stanowi naruszenie prawa i jest karalne na mocy prawa własności intelektualnej. Zgodnie z warunkami artykułu L.122-4 Kodeksu Własności Intelektualnej, "jakiekolwiek przedstawianie lub powielanie w całości lub w części dokonane bez zgody autora jest niezgodne z prawem". W związku z tym zabronione jest przeglądanie lub modyfikowanie bazy danych za pomocą programów lub aplikacji innych niż te udostępniane na niniejszej stronie internetowej. Artykuł L335-3 CPI stanowi również, że "naruszenie jednego z praw autora oprogramowania jest przestępstwem polegającym na podrabianiu". Każda osoba, która nie przestrzega tych przepisów prawnych będzie zobowiązana do zapłaty kar przewidzianych w artykule L335-2 tego samego kodeksu, jak również do zapłaty odszkodowania w kontekście wezwań do sądu cywilnego.

Kontynuując wizytę na naszej stronie zgadzasz się przestrzegać powyższych ograniczeń.

Prawa do powielania i rozpowszechniania zastrzeżone.