Alle rechten voorbehouden

Door verbinding te maken met deze site krijgt u toegang tot inhoud die door de wet is beschermd, in het bijzonder door de bepalingen van de Code de la Propriété intellectuelle.

De uitgever geeft alleen toestemming voor strikt persoonlijk gebruik van de gegevens, informatie of inhoud waartoe u toegang heeft, beperkt tot tijdelijke opslag op uw computer voor weergave op een enkel scherm en reproductie, in een enkele kopie, voor het maken van back-ups of afdrukken op papier.

Elk ander gebruik is onderworpen aan onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Bijgevolg vormt elk ander gebruik dan raadpleging een inbreuk en is strafbaar volgens het intellectueel eigendomsrecht. Volgens de bepalingen van artikel L.122-4 van de Code de la Propriété intellectuelle (wet op de intellectuele eigendom) is "elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de auteur onwettig". Bijgevolg is de raadpleging of de wijziging van de databank door middel van andere programma s of toepassingen dan die welke op deze website ter beschikking worden gesteld, verboden. Artikel L335-3 van de CPI stelt ook dat "het een vervalsingsdelict is om een van de rechten van de software-auteur te schenden". Elke persoon die deze wettelijke bepalingen niet respecteert, zou onderworpen zijn aan de sancties voorzien in artikel L335-2 van hetzelfde wetboek, alsook aan een veroordeling tot schadevergoeding in het kader van dagvaardingen voor de burgerlijke rechtbanken.

Door uw bezoek aan onze site voort te zetten, gaat u ermee akkoord de bovenstaande beperkingen te respecteren.

Reproductie- en distributierechten voorbehouden.